top of page

Privacybeleid

Laatst geüpdated op 27 december 2022

 

Kristel Van Espen, verwerkingsverantwoordelijke

Langestraat 34 bus 0101, 8000 Brugge

KBO 0737381330

e-mail kristel@rollerdance.be

telefoon +32 (0)495 40 99 91

website www.rollerdance.be en www.rollerjoy.be

 

We hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en gebruikers. Daarom wordt in dit Privacybeleid beschreven hoe rollerdance.be uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Bovendien leggen we uit welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Dit Privacybeleid geldt voor alle gebruikers en is van toepassing op alle rollerdance.be diensten. Lees dit aandachtig want het bevat belangrijke informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.  Als u vragen heeft naar aanleiding van dit Privacybeleid, persoonlijke informatie die we over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen kunt u contact met ons opnemen via kristel@rollerdance.be .  

Door een van onze diensten te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het Privacybeleid.

Gegevensverwerking

Om onze diensten te kunnen leveren, verzamelen we persoonsgegevens van onze gebruikers.  We verzamelen persoonsgegevens die u zelf vrijwillig aan ons verstrekt bvb. bij inschrijving voor een evenement of activiteit, inschrijving als lid of op de nieuwsbrief en/of wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, e-mail of tekstbericht, ook via sociale media kanalen, het bekijken van herinneringen van afgelopen evenementen of activiteiten.  In deze gevallen verstrekt u ons mogelijks persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, andere persoonsgegevens die u vermeldt in uw communicatie met ons.  In het kader van een inschrijving voor een evenement of activiteit kan dit gaan om uw naam, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats, informatie die u verstrekt m.b.t. het huren van materiaal zoals rolschaatsen en/of beschermingsmateriaal indien van toepassing, informatie m.b.t. voedselintoleranties of allergieën of andere informatie die u hebt opgegeven die verband houden met uw deelname aan een evenement of de activiteit.

 

Voor statistische doeleinden verzamelen we automatische gegevens over het gebruik en interactie met onze website met het oog inzicht te krijgen in het verkeer op de website en gebruik ervan waaronder bv. IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht, responstijden van pagina’s, duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s.  Wanneer u de website van rollerdance.be, rollerjoy.be bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

 

Cookies

We maken gebruik van essentiële cookies van het Wix.com platform waarop de website is gebouwd en wordt gehost.  De cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor de gebruiker te vereenvoudigen. U kan uw browser zo instellen dat deze geen cookies verzamelt. Hierdoor bestaat de kans evenwel dat de Gebruiker niet van alle functionaliteiten gebruik kan maken. 

 

Wil je meer weten over cookies, dan kan je informatie via deze pagina raadplegen https://www.allaboutcookies.org/

De volgende links leggen uit hoe u toegang krijgt tot cookie-instellingen in verschillende browsers:

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Google Chrome

Cookie settings in Safari (OS X)

Cookie settings in Safari (iOS)

Cookie settings in Android

 

Beveiliging, toegang en opslag

Rollerdance.be en rollerjoy.be wordt gehost op het Wix.com platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen aanbieden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com applicaties van Wix.com. Ze slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.  Alle directe betaling gateways die door Wix.com en de betalingsservice Mollie.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.

 

Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor het sturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze evenementen, activiteiten, diensten en/of om u te laten genieten van bepaalde voordelen.  Indien u niet langer communicatie van ons wenst te ontvangen, kan u ons hiervan in kennis stellen door u uit te schrijven op de nieuwsbrief of een e-mail te sturen met vermelding van uw wens tot uitschrijving naar kristel@rollerdance.be .

Rollerdance.be en rollerjoy.be maken soms gebruik van het ticketingplatform ‘Eventbrite’ voor de verkoop van tickets voor evenementen of activiteiten.  Daarnaast werkt Rollerdance.be en rollerjoy.be soms samen met derde partijen.  Via deze website kan er promotie gevoerd worden voor platformen of diensten van derden. Wanneer u gebruik maakt van platformen of diensten van derden, dan is steeds het Privacybeleid van dat platform van toepassing en is Rollerdance.be, rollerjoy.be en diens verwerkingsverantwoordelijke niet verantwoordelijk voor eventuele schade of misbruiken m.b.t. uw persoonsgegevens veroorzaakt door het gebruik van deze platformen of diensten van derden.

 

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.  Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, met uitzondering van die gegevens die u verstrekt wanneer u beroep doet op diensten van derden die aangeboden worden via dit platform, de externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals website beheer en –hosting, ticket - en betalingssysteem en mailing platformen.  We delen uw persoonsgegevens enkel als dit nodig is zoals bv. om een inschrijving te voltooien of diensten te leveren die u hebt geautoriseerd en alleen met partijen die namens of via ons werken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. Uw persoonsgegevens kunnen vertrekt worden aan wettelijke instanties, voor onderzoek of in gerechtelijke procedures wanneer dit noodzakelijk zou blijken voor de uitvoering van diensten of bescherming van onze rechten.

 

Wij doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd gebruik, onbedoelde openbaarmaking, verandering of vernietiging.  Geen enkele verzending via een netwerk, server, database, internet of e-mail is echter ooit volledig veilig of foutloos.  Daarom raden we u aan om zorgvuldig om te springen met de gegevens die u elektronisch aan ons verstuurt en platformen van derden waar we gebruik van maken om onze diensten aan te bieden of om u van bepaalde voordelen te laten genieten.

 

Uw rechten m.b.t. uw Persoonsgegevens

Wij vinden het van groot belang dat u zelf controle hebt over uw Persoonsgegevens. In overeenstemming met privacyregels heeft u het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen.  Voordat wij aan uw verzoek voldoen, vragen we u mogelijk om aanvullende informatie om uw identiteit te verifiëren en de beveiliging te waarborgen.  U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming (maar adviseren u om eerst contact met ons op te nemen via kristel@rollerdance.be).

 

Gegevensbewaring

We kunnen uw Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig is om u onze Diensten of diensten van derden via dit platform te kunnen leveren.  We kunnen uw Persoonsgegevens ook bewaren nadat u bent gestopt met het gebruiken van specifieke Diensten, voor zover dit naar redelijkheid noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten, om fraude en misbruik te voorkomen, om naleving van onze contracten af te dwingen en/of om onze legitieme zakelijke belangen te beschermen.

Externe websites

Onze website en informatie via onze kanalen bevatten mogelijk links naar andere websites of diensten. Rollerdance.be en rollerjoy.be is niet verantwoordelijk voor de privacyregels van die andere websites of diensten. We adviseren u om op te merken wanneer u onze Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van alle websites en diensten die u bezoekt, vóórdat u Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid van Rollerdance.be en rollerjoy.be geldt niet voor externe websites en diensten waarnaar wordt verwezen vanuit onze Diensten.

 

Wijzigingen aan het Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan gewijzigd of up to date worden gebracht in het kader van wijzigingen of verduidelijkingen die aangebracht worden aan de website of onze diensten.  We raden u aan het Privacybeleid regelmatig te lezen.  Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Bij essentiële wijzigingen in de verwerking van uw persoonsgegevens, stellen we u hiervan op de hoogte door u een kennisgeving te sturen. 

 

Contact

Indien u vragen of bemerkingen heeft m.b.t. het Privacybeleid, kan u contact opnemen met kristel@rollerdance.be

bottom of page